Spremembe na področju vodenja evidence delovnega časa

Uradni list je objavil nov Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A), ki prinaša nekatere spremembe na področju vodenja evidenc o delu za vsa podjetja. Zakon začne veljati 20.5.2023, uporabljati pa se začne 6 mesecev od začetka veljave, to je 20.11.2023. Ta datum je tudi skrajni rok za uvedbo sprememb v podjetjih.

Kakšne spremembe prinaša nov zakon?

Spremembe zakona o evidenci delovnega časa vključujejo dve večji spremembi na podorčju vodenja evidenc o delovnem času za manjša podjetja. Prva je ta, da je potrebno razširiti nabor podatkov, ki se na dnevni ravni zbirajo. Po novem je potrebno dodatno beležiti naslednje podatke o delu zaposlenih:

  • čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
  • izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
  • opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (nočno, nedeljsko, izmensko in praznično delo ter delo v deljenem delovnem času),
  • opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
  • tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu.

Druga sprememba pa je ta, da mora delodajalec delavcu kadarkoli omogočiti vpogled v njegove podatke o delu in ga, na mesečni ravni, pisno obveščati o podatkih iz evidence o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do konca plačilnega dne. Pisno obvestilo lahko delodajalec pošlje tudi v elektronski obliki na elektonski naslov delavca. Za pisno obveščanje delavca se šteje tudi neposreden elektronski dostop delavca do evidence o izrabi delovnega časa.

Kako in kdaj vpeljati spremembe v poslovanje?

Spremembe je potrebno vpeljati v poslovanje podjetja najkasneje do 20.11.2023. Vzpostaviti je potrebno evidenco, kjer se bodo na dnevni ravni vnašali podatki o točnem času prihodna delavca na delo, odhodu iz dela ter prihodu in odhodu na odmor. Poleg tega je potrebno voditi podatke o prihodu in odhodu iz dela pod posebnimi pogoji dela, to so recimo nočno delo, delo za praznik, izmensko delo in drugo. Vse te podatke je potrebno obdelovati na način, da zagotavljajo vpogled v komulativne podatke o delu v določenem dnevu, tednu in mesecu.

Ročno vodenje tovrstnih evidenc je sicer dovoljeno, vendar pomeni veliko administrativnega dela, veliko možnost napak in nizko varnost podatkov. Z izbiro ustrezne elektronske evidence delovnega časa lahko:

  • Enostavno beležite prihode in odhode delavca na in iz dela ter odmore;
  • Zagotovite delavcu dostop do podatkov in s tem tudi zadostite določilu novega zakona o pisnem obveščanju delavca;
  • Hitro in brez napak izračunate podatke za obračun plač ter
  • Pridobite vpogled nad stanjem dela v vašem podjetju in lažje sprejemate odločite.

Rešitev TA Studio, ki ponuja vse to in še več, vam je na voljo po odlični ceni od 1,89 € + DDV na zaposlenega na mesec ali 15,90 € + DDV za podjetja do 10 zaposlenih. Rešitev je sodobna in enostavna za uporabo, vključuje pa tudi mobilno aplikacijo za zaposlene.