Se tudi vi mesečno srečujete z zamudnim izračunom ur, nadur in raznih dodatkov?

Elektronska evidenca delovnega časa, v primerjavi z ročno, prinaša številne prednosti, k tem pa lahko dodamo še prednosti, ki jih prinaša spletna aplikacija za evidenco delovnega časa. Spletna aplikacija vam omogoča, planiranje in spremljanje od koderkoli in kadarkoli, podatke vam varno hrani na oddaljeni lokaciji, poleg tega pa združuje vse funkcionalnosti običajnega programa za evidenco prisotnosti in še več.

Kot novost v naši ponudbi vam predstavljamo TASTUDIO, spletno rešitev, ki vam omogoča preprosto in hitro planiranje dela zaposlenih, oblikovanje poročil in izpisov za obračun plač ter vpeljavo lastnih pravil, ki vam bodo omogočila najboljši izkoristek časa in zmanjšanje števila napak. Predstavljajte si, da imate podatke za obračun plač pripravljene v nekaj minutah, da lahko v vsakem trenutku preverite prisotnost na delovnem mestu, da lahko z lastnimi pravili optimizirate stroške dela in da vam je vse to na voljo tudi od doma ali katere koli druge lokacije.

Katere tegobe rešuje aplikacija TASTUDIO?

  1.  Za računanje ur, nadur in dodatkov vsak mesec porabite ogromno časa?

Z uporabo elektronske evidence delovnega časa, ki je podkrepljena s planiranjem, je lahko prihranek časa ogromen. Aplikacija vam omogoča pripravo plan, ki ga enostavno delite med zaposlene, spremljanje dejanske prisotnosti, kontrolo in popravljanje odstopanj in na koncu ustvarjanje izpisa podatkov za posameznega zaposlenega in po posameznih vrstah prisotnosti ter uvoz v svoj sistem za obračun plač.

  1.  Se pri obračunu ur soočate s številnimi napakami, ki posledično zvišujejo stroške?

Pri planiranju dela na papir ali v preproste tabele se pojavljajo napake, pogosto pa prihaja tudi do neenakomerne prisotnosti, ki vodi do nadur in posledično večjih stroškov za podjetje. Pri uporabi aplikacije se temu izognete, saj imate pri planiranju pregled nad že opravljenimi urami posameznega zaposlenega v tekočem mesecu, poleg tega pa vas aplikacija opozarja na morebitne napake in neenakomerno planiranje.

  1.  Se vam nakup programske rešitve za spremljanje prisotnosti zdi prevelik zalogaj?

Ko se odločite za spletno aplikacijo, se izognete velikim začetnim stroškom, saj je uporaba aplikacije vezana na mesečni najem, katerega višina pa je odvisna od števila zaposlenih in števila uporabnikov aplikacije. Poleg tega pa vam zagotovimo še uvajanje in vam pomagamo pri osnovnih nastavitvah aplikacije.

V kolikor še vedno planirate delo vaših zaposlenih na papir ali v preproste tabele, se soočate z eno od zgoraj navedenih težav ali preprosto niste zadovoljni z vašim obstoječim sistemom, nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo predstavili našo inovativno in uporabniku prijazno spletno rešitev za vodenje delovnega časa TASTUDIO.